Транспортная компания

Ubezpieczenie

Firma “BelAMRO” na zamówienie klienta przeprowadzi całkowite lub częściowe ubezpieczenie ładunków ponadgabarytowych.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę ładunku przed utratą, kradzieżem lub uszkodzeniem. Zawarcie ubezpieczenia pozwala szybko naprawić szkody w przypadku takich podczas transportu.

Zdarzenie ubezpieczeniowe to jest utrata lub uszkodzenie ładunku otrzymany z dowolnej przyczyny, oprócz:

  1. Opóźnienia w dostawie towaru.
  2. Tarcie ładunku o inne ładunki, zawiesia i z powodu wad fabrycznych.
  3. Brak opakowania, jeśli jest to wymagane lub niezgodność z normami handlowymi, przesyłka ładunku w stanie uszkodzonym.
  4. Uszkodzenie ładunku przez robaki, gryzonie i insekty.
  5. Nie przekracząca ustalonych norm naturalna utrata wagi ładunku przez jego szczególne właściwości fizyczno-chemiczne oraz naturalny gatunek łącznie z wysuszeniem.
More in this category: « Odprawa celna